Bursdager

Vi avholder færre bursdager og har lengre tid i mellom bursdagene. Hvert selskap har sitt eget rom og fast plass fra de kommer til selskapet er avsluttet. Selskapet starter til booket klokkeslett og avsluttes etter 2- 2,5 time. Bursdagsrommet holdes av i max 3 timer.

Alle desinfiserer hendene når de kommer, når de er her og når de går. Det er satt opp mange stasjoner med håndsprit rundt om i lokalet.

Vi dekker på med god avstand mellom gjestene. Drikke setter vi ved hver kuvert før selskapet setter seg. Alle desinfiserer hendene før bespisning og etter bespisning. Maten settes på anretningsbord og hentes av foresatte for utdeling inne i bursdagsrommet. Serveringsfat med ispinner settes på anretningsbord til avtalt tid. Rommet ryddes etter at gruppen har forlatt rommet eller på forespørsel før kakeservering. Vannkanner og plastglass settes ved bursdagsrommet og de voksne ordner skjenking for de minste.  

Generelt.

Alle desinfisere hender når de kommer, i mens de er her og når de går. Alle voksne benytter smittevernsmaske når de er rundt i lokalet. Når man sitter stille er ikke dette nødvendig. Det er satt opp flere stasjoner med desinfiseringsmiddel ved kafedisken og rundt i lokalet. Bestikk utleveres av oss, det samme med ketchup og krydder.  Vannkanner og glass fås på forespørsel. Vi ber om at alle har ett bord som base og ikke skifter bord. Alle håndtak, is-disk, brusskap, kortterminaler etc. desinfiseres flere ganger daglig. Voksne som leker i konstruksjonen skal anvende munnbind. Så lenge man sitter ved bordet eller bare skal passere andre kreves det ikke munnbind så lenge man kan holde 1 meters avstand. Barn under 12 år har ikke behov for munnbind. Vi har stor plass og høyt under taket og ber om at alle opptrer etter regler om avstand og munnbind. Hos oss skal det være trygt å være.

Vi har tatt bort ballhavet for de minste og vi forestår jevnlig renhold av utstyr og flater.  Toalettroms vasker, dørhåndtak etc. desinfiseres flere ganger daglig.

Vi registrerer kontaktopplysninger til en i hver gruppe som besøker oss. Er det spørsmål eller opplysninger om smittevern eller annet ber vi om å kontaktes. tlf 32826070